Adria - לחץ לפרטים נוספים
לחץ לפרטים נוספים » << הבא 

עיצוב הבית

 

עיצוב הבית הבטוח


עיצוב הבית מכיל בתוכו מגוון רחב של שיקולים המכריעים את האופן בו יתבצע התהליך, רובם קשורים לחיי השגרה שלנו בבית ולאופן בו נרצה להתאים את עיצוב הבית ליצרית נוחיות מקסימאלית. אולם כיום, בעת עיצוב הבית, רבים מכניסים לשיקולי נוחיות אלו גם את שיקולי הביטחון. הפחד מן הפשע הגועה מצריך התייחסות מיוחדת בעת עיצוב הבית, גם לרכישות והתקנת מערכת אבטחה ביתית שתוכל לסייע מפני פריצות וגניבות. להתקנת מערכת כזו עשויות להיות השלכות על האופן בו יראה עיצוב הבית כולו.

דיירים אשר יבחרו לשים סורגים כדי למנוע פריצה דרך חלונות הבית ישפיעו תוך שכך גם על מראה החלונות ותוך שכך על מראה הבית כולו. סורגים עשויים להפוך את החלונות ואת הבית לאסתטיים פחות ולפגום במראו של הבית כולו. בנוסף במידה ומתקינים סורגים יש להתאים אליהם את סוג החלון שנתקין. כדי שלא לפגום בעיצוב הבית ניתן לבחור בפתרונות אחרים מלבד סורגים. מצלמות במעגל סגור, אזעקות וחיישני תנועה, מפריעים פחות למראה הבית ומשפיעים פחות על עיצוב הבית כולו.

שוק מוצרי האבטחה הביתית מציע כיום מגוון עצום של אפשרויות בכל הקשור לאבטחה ביתית וניתן למצוא פתרונות יצירתיים שישמור על המראה של הבית. אולם לא כל הפתרונות מתאימים לכל בית. לכן בעת עיצוב הבית יש לקחת בחשבון את שיקולי האבטחה ולכלול כגורמים המשפיעים על האופן שבו נעשה את עיצוב הבית. תחושת הביטחון שלנו בתוך הבית אל מול סכנת הפשע והפריצות מהווים שיקולים חשובים בעת עיצוב הבית. אמנם ישנם שיקולים רבים אחרים שמכתיבים את האופן שבו נבחר לעצב את ביתנו, אך יש להביא בחשבון גם את מרכיב האבטחה. לכן כבר בתהליך התכנון של עיצוב הבית נתייחס לתכניות האבטחה ונחפש את האפשרויות המתאימות לנו ביותר.